Privacy Statement

 

Bureau Vermeer hanteert de AVG wetgeving.

 

Daar waar van toepassing wordt het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens nader besproken in de individueel overeengekomen contractafspraken.